מאמרים/מדריכי קנייה

איך להתקין משאבת פילטר של INTEX

כיצד להתקין משאבת INTEX?

הנחיות התקנה

וודא כי קיימת גישה למים על מנת למלא את הבריכה וכן כימקלים עבור המים.

 הרכב את הבריכה על פי הוראות ההתקנה המצורפות לבריכה (חוברת או דיסק בהתאם  לדגם) .

 מקם את משאבת המסנן באורך הצינור מדפנות הבריכה, היכן שמחבר יציאת הצינור השחור בולט החוצה.

 יש להכניס את מתאמי דופן הבריכה לשתי הפיות בדופן הבריכה ולוודא כי הם מוכנסים עד הסוף.

 יש לחבר בין הבריכה למשאבה וזאת באמצעות הצינורות המסופקים עם המשאבה.
צינור אחד בין הפיה המסומנת  ב- “+” בבריכה לבין הפיה המסומנת ב- “+” במשאבה.

 חבר את הצינור השני למחברי הצינור העליון בבריכה וכן למחבר המשאבה התחתון. וודא כי מהדקי הצינור מהודקים היטב.

 סובב את המכסה המוברג של המשאבה עם כיוון השעון על מנת לוודא כי היינו מהודק היטב.
השתמש רק בידך על מנת להדק את החלק העליון (אל תהדק באמצעות כלים).

 מלא את הבריכה במים, בגובה של לפחות 10 ס”מ מעל המחבר העליון בבריכה. המים יזרנו באופן אוטומטי לתוך המשאבה
(לא לשכוח לנקז אוויר).

 כאשר מים זורמים החוצה דרך שסתום ניקוז האוויר, הברג את שסתום השחרור חזרה אל בית מכסה המסנן.
אין להדק את השסתום חזק מידי.

 חבר את משאבת הסינון למקור חשמל. כעת תתבצע פעולת הסינון של המים.

       זכור לנקות את הפילטר מידי שבוע ולהחליפו כל – שבועיים.

  • אין להפעיל את המשאבה בזמן שהות אנשים במים.

 

תחזוקה נכונה של המשאבה

 חובה לשטוף את הפילטר כל יום!

 יש לנקז אויר תמיד לאחר שטיפת הפילטר ו/או לאחר אחסנה ופתיחת עונה וכן לפני הפעלת המשאבה !

 ניקוז אויר יתבצע תמיד כאשר המשאבה מנותקת ממקור חשמל !
    ניקוז האוויר יתבצע כאשר המשאבה תמיד מונחת על פני הקרקע בגובה קרקעית הבריכה וכשהמשאבה מנותקת מהחשמל.
אי ציות להנחיות אלו יגרום לקיצור חיי המשאבה.

 אסור להפעיל את המשאבה כאשר ישנם אנשים במים !

 מיקום המשאבה יהיה תמיד בגובה פני הקרקע (אין להניח על כסא) !

 אסור לשים בתוך בית הפילטר כימיקלים ו/או טבליות כלור !

 אין לבצע שאיבת משקעים מתחתית הבריכה על ידי המשאבה ישירות, אלא על ידי אביזרים המיועדים לכך.

Back to list